Lâ Manifestosu

Admin İktibas 2.737 Kişi Okudu

“Lâ”sı olmayan bir inanç yaygınlaştırılıyor; itaat ve olumlu anlamda isyanı olmayan, Allah’a isyan edenlere ve asilerin düzenine uygun bir din dayatılıyor. Herşeyle, özellikle egemen tüm güçlerle, onların ilah ve rab anlayışlarıyla uzlaşan, Allah’ın hor gördüklerini hoş görmek için bin dereden su getiren, tepkisiz, laik müslümanlık (!) hakim kılınmak isteniyor. Allah’a inanan, ama tağuta itaatten ayrılmayan, Allah’a inanan ve isyankarların ilke ve hükümlerini kabul ettiğini ifade eden bir din, her çeşit bâtılı reddeden tevhid dininin yerine geçirilmek isteniyor.

Kelime-i tevhid, “lâ” ile yani isyanla başlar. Tüm sahte ilahlara, tağuta isyan anlamı ve eylemi vardır tevhid mesajında. Yani, Allah’a isyan edenlere isyan! Bütün peygamberler bu anlamda kutsal isyan ateşini tutuşturan isyan önderleridir.

Andolsun ki biz, ‘Allah’a kulluk edin ve tağuttan sakının’ diye (emretmeleri için) her ümmete bir peygamber gönderdik.” (Nahl, 16/36)

Nereden başlamalıyız? Kur-an’ın, peygamberin başladığı yerden başlamalıyız. Din “lâ” diye başlıyor. Bizde lâ diyerek başlamalıyız.

İnançta lâ denmesi gerekenler var, ibadette, hukukta, hükümde, itaat anlayışında, ahlakta, lâ denilmesi gereken yerler var: Tümüne lâ diyoruz.

O halde kim tağutu reddedip Allah’a iman ederse, işte o kopmayan sapasağlam kulpa yapışmıştır.” (Bakara, 2/256)

İllallah’tan önce lâ diyor, imandan önce tağuta küfrediyor, onu inkâr ve reddediyoruz.

Her çeşit tağuta, her gruptaki bel’amlara, her kesimden Karun’lara, her görevdeki Hâmânlara lâ diye karşı çıkıyoruz.

Tüm putlara ve sahte ilahlara hayır diyoruz.

Allah’ın dinine karşı savaşan rejimlere lâ kılıcını çekiyoruz.

Resmi ideolojinin ücretli kölelerine “durun, bu cadde çıkmaz sokak” diye haykırıyoruz.

Cahili sermayeye, cahili eğitim kurumlarına karşı çıkıyoruz.

Cahili törenlere, cahili saygı duruşlarına, cahiliye bayramlarına lâ diye tavır alıyoruz.

Her çeşit cahiliye inançlarına, yaşantı ve ahlakına lâ adlı isyan bayrağı çekiyoruz.

Putperestlere, put ziyaretçilerine lâ yumruğunu vuruyoruz.

Irkçılara, ulusçuluk yapanlara lâ diye itiraz ediyoruz.

İrtica çığırtkanı İslam düşmanlarına lâ sopasını gösteriyoruz.

Laiklik dini mensuplarını lâ süpürgesiyle temizliyoruz.

Kâfirleri dost ve veli kabul edenleri, hor görülmesi gereken gâvurları hoş görenleri hoş görmüyor, şerlerinden Allah’a sığınıyoruz.

Tüm müstekbirlere, hizbuşşeytanlara lâ darbesiyle yükleniyoruz.

Atalar dinini, cahili örf ve adetleri lâ diye kestirip atıyoruz.

Her çeşit ideolojiye, kapitalizme, komünizme, laisizme, kemalizme lâ diye avazımız çıktığı kadar bağırıyoruz.

İllallah için lâ, O’nu kabul için red, O’na itaat için O’na karşı çıkanlara isyan.

İsyanınız kâfirlere, zalimlere ve hevanıza; itaatiniz Rabbinize olsun!

Etiketler

Bunlarda ilginizi çekebilir...